Çevresel Gürültü Ölçümleri

A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporu hazırlanmakta, detaylı gürültü haritaları çıkarılmaktadır.

• Sanayi Tesisleri, Şantiye Alanları
• Rekreasyon ve Eğlence Yerleri
• Atölyeler, İşyerleri, Konutlar
• Yapı içindeki Mekanik Sistemler
• Açık Alanda Kullanılan Teçhizat