Hakkımızda

BİLİM GRUB ilk firması BİLİM MÜHENDİSLİK, Çevre Mevzuatlarının uygulanması konularında uzman ve yetişmiş personeli ile birlikte 1997’den beri faaliyet göstermektedir. Mühendislik, müşavirlik, su-atıksu yönetimi, arıtma tesisleri, proje, Çevresel Etki Değerlendirmesi, çevresel izleme ve kontrol hizmetleri, fizibilite, etüt, analiz, yer seçimi, çevre danışmanlığı vb. çalışmalar kapsamında birçok farklı projeye imza atarak çevre konusundaki başarısını ispat etmiştir.

BİLİM MÜHENDİSLİK Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan LABORATUVAR YETERLİLİK BELGESİ almış olup, TÜRKAK’dan ISO/IEC 17025 standardına göre Akredite olarak faaliyet göstermektedir. Akreditasyon kapsamında ve haricinde bir çok parametrenin ölçüm ve analizleri yapılmaktadır.

Firmamıza, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlamaya yetkili olduğunu gösteren 72 Nolu “YETERLİK BELGESİ” verilmiştir. Bu kapsamda 1000’in üzerinde faaliyet için ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
hazırlanmıştır. BİLİM GRUB ikinci firması olan BİLİM AR-GE ÇEVRE PROJE MERKEZİ, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi TEKNOPARK bünyesinde kurulmuştur. Firma daha çok AR-GE, Mühendislik ve Müşavirlik konularında hizmet vermektedir. Atıksu arıtımı, geri kazanımı ve yeniden kullanımı konularında ileri arıtma teknolojilerinden Membran Sistemler ile ilgili AR-GE ve proje çalışmaları devam etmektedir.

Firmamıza 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Çevre Görevlisi hizmetlerini vermeye yeterli bulunmuş ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ” verilmiştir. Bu kapsamda aralarında OSB’lerinde olduğu 200’e yakın firmaya Çevre Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

BİLİM AR-GE ÇEVRE PROJE MERKEZİ, su ve atıksu yönetimi konusunda bir çok başarılı çalışmalar yürüterek uzmanlık konularını geliştirmiştir. Firmamız sahip olduğu bilgi ve becerilerini çeşitli üniversitelerden almış olduğu akademik destekle birleştirerek birçok projeye imza atmıştır. Bunlardan bazıları, 60.000 m3/gün’lük atıksu debisi olan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisi Müşavirlik hizmeti, Sakarya Havzası Koruma Eylem Planının hazırlanması işi, Sakarya Havzası Gölleri Batimetrik Haritalarının Çıkartılması işi ve Ilısu Barajı Bilim Komitesi Müşavirlik işidir. Siz değerli müşterilerimizin vermiş olduğu güven ile çevre problemlerinizde çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz.