Hidrojeolojik Etüt Raporları

ÇED süreci içerisinde spesifik projelerde havza ve su kaynakları bazında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hidrojeolojik Etüt raporu çalışması talep edilmektedir. Havza bazında veya münferit Hidrolojik –  Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması işlemleri firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.