İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gereken ölçümler deneyimli personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

• İç ortam Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritalarının Hazırlanması
• Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları
• Termal Konfor Ölçümleri (PMV, PPD indeksleri)
• Aydınlatma Ölçümleri
• Çalışma Ortamında Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri
• Kişisel Gürültü, Toz ve Gaz, Titreşim Maruziyeti Ölçümleri

İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ

Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS 9315 ISO 1996-1 veTS 9315 ISO 1996-1/T1

TS ISO 1996-2/TS ISO 1996-2/T1

Akustik Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) Tespiti TS ISO 8297
Akustik Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin (ƒ, Lƒ, LfT(DW), (Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc ve Çevresel Gürültü Alansal Dağılımının (LAT)Tespiti, TS ISO 9613-1TS ISO 9613-2
İş HijyeniUçucu Organik Bileşikler Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini( Chloromethane/  Vinylchloride/ 1,1 –Dichloroethene/ Dichloromethane/ Methyltertbutylether/  1,1- Dichholoroethane/ 2,2 Dichloropropane/ Cis -1,2- Dichloroethene/ Bromochloromethane/ Chloroform/ 1,1,1- Trichloroethane/ Carbontetrachloride/ 1,1-Dichloropropene/ Benzene/ 1,2-Dichloroethane/ Trichloroethene/ 1,2-Dichloropropane/ Dibromomethane/ Bromodichloromethane/ Cis-1,3-Dichloropropene/ Toulene/ Trans-1,3-Dichloropropene /1,1,2-Trichloroethane/ Tetrachloroethene/ 1,3-Dichloropropane/ Dibromochloromethane/ 1,2-Dibromoethane/ Chlorobenzene/ 1,1,1,2-Tetrachloroethane/ m-xylenetp-xylene/ o-xylene/ Ethylbenzene/ Styrene/ Bromoform/ İsopropylbenzene/ Bromobenzene/ n-propylbenzene/ 2-Chlorotoluene/ 1,3,5-Trimethylbenzene/ 4-Chlorotoulene/ 1,2,4-Trimethylbenzene/ Tert-butylbenzene/ Sec-butylbenzene/ 1,2-Dichlorobenzene/ 1,4 Dichlorobenzene/ n-butylbenzene/ 1,2-Dibromo-3-Chloropropane/ 1,2,4-Trichlorobenzene/ Hexachloro-1,3-Butadien/ Naphthalene/ 1,2,3-Trichlorobenzene/ pentane)

Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma

Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)

TS ISO 16200-1
İş HijyeniGürültü Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti TS 2607 ISO 1999
İş HijyeniAydınlatma İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçülmesi COHSR-928-1-IPG- 039
İş HijyeniTermal Konfor Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV –PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi TS EN 27243TS EN ISO 7730
İş HijyeniDedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini                                                                (Asetik asit, Amonyak, Karbondioksit, Karbon monoksit, Klorit, Formaldehit, Hidroklorik asit, Hidrojen, Nitrik asit, Nitrik oksit, Nitrojen dioksit, Ozon, Sülfürik asitÖrnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm ASTM D 4490-96
İş HijyeniAnlık Gaz Ölçümü Oksijen (O2)TayiniÖrnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre

Metodu

NIOSH-NMAM 6601
İş HijyeniAnlık Gaz Ölçümü Karbon Monoksit (CO) TayiniÖrnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu NIOSH-NMAM 6604
İş HijyeniToz Ölçümü Toplam ve Solunabilir Tozun TayiniÖrnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS ISO 1996-2/TS ISO 1996-2/T1
İş HijyeniTitreşim Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1TS EN ISO 5349-2
İş HijyeniTitreşim Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS ISO 2631-1(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş HijyeniTitreşim Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti TS EN 1032+A1
İş HijyeniTermal Konfor Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730