Sera Gazı Raporlama

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 tarih ve 29003 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin Ek-1‘inde tanımlı faaliyeti yapan işletmelere “Sera Gazı İzleme Planı” hazırlama ve “Sera Gazı Raporlama” yükümlülüğü getirildi.

  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına faaliyet gösteren tesisler, 22.07.2014 tarih ve 29068 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliği” kapsamında İzleme Planı hazırlayarak bakanlığa onaylatma ve raporlandırma yükümlülüğü bulunmaktadır.