Su ve Atıksu Yönetimi

Kullanılabilir su miktarının her geçen gün azalması, endüstri tesisleri ve yerleşim birimleri gibi su tüketicilerinin kaynak bulmasında problemlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kaynakta kirlilik kontrolü, su temini ve arıtılması ile ilgili olarak Su Yönetimi projeleri geliştirilmektedir.

Kirliliğin kaynağında kontrol altına alınıp önlenmesi amacı ile tesislerin planlanmasından, işletilmesine kadar her aşamada çalışmalar yürütülmektedir. Atıksu yönetiminin en önemli parçalarından biri olan tesis içi önlemler konusunda planlamalar yapılmakta, hammadde- atık geri kazanımı sağlanarak kirlilik yükünün azaltılması sağlanmaktadır.

Karışık endüstrilerin ya da aynı sektördeki tesislerin yer aldığı organize sanayi bölgelerinde kanala deşarj standartlarının belirlenmesi, atıksu arıtma tesisi yatırım ve işletme maliyetlerine katkı paylarının hesaplanması gibi aşamaları kapsayan Atıksu Yönetimi projeleri gerçekleştirilmektedir.

• Tesis içi Su Yönetimi Planının hazırlanması
• Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması
• Su temini/Atıksu Uzaklaştırma Projeleri
• Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Planlama, Proje ve Fizibilite Çalışmaları
• Atıksu Arıtma Tesisi İhale Dönemi: Şartname, Teklif, Anlaşma, Sözleşme, Kontrolluk
• Malzeme Seçimi, Alımı, Yüklenicilerin Yönetimi
• İnşaat Yönetimi: İnşaat İş Programı, Saha Organizasyonu
• Sürekli, Şeffaf ve Detaylı Raporlama Sistemi
• İşletmeye Alım, Bakım ve Onarım
• Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı
• OSB’ler için atıksu arıtma tesisi yatırım ve işletme maliyetlerine katkı paylarının hesaplanması
• Atık çamur özelliklerinin belirlenmesi
• Proje süresince atık çamur miktarları üzerine projeksiyonlar yapılması
• Projelerin finansal analizinin gerçekleştirilmesi