Toprak Kirliliği Kontrolü

08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK, 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda toprak kirliliğine neden olabilecek işletmelere (ilgili yönetmelik Ek-2 Tablo-2’de tanımlı faaliyeti yapanlar), ön değerlendirme sonucu, “Saha durum ve risk değerlendirme ön raporu” , “saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu” , “Temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme raporu” ve “temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu” hazırlatma yükümlülüğü doğabilmektedir.